Khóa đào tạo lần thứ 2 “Kỹ thuật đánh giá hiệu suất nồi hơi công nghiệp”

Vừa qua tại Hà Nội (Ngày 6 – 8/06/2018) và Tp. Hồ Chí Minh (Ngày 11 – 14/06/2018), Khóa đào tạo lần thứ 2 của Chương trình đào tạo chuyên gia về “Kỹ thuật đánh giá hiệu suất nồi hơi công nghiệp” đã được Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện. Chương trình đào tạo chuyên gia này là một hoạt động chính của Chương trình xây dựng nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy việc phát triển thị trưởng nồi hơi HQNL của Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với UNIDO phối hợp thực hiện trong giai đoạn 11/2015-10/2019.

Mục đích của Chương trình đào tạo này là trang bị các kiến thức, công cụ và kỹ năng cần thiết – giúp học viên trở thành các chuyên gia có khả năng cung cấp dịch vụ về đánh giá hiệu suất nồi hơi và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện các giải pháp cải thiện hiệu suất nồi hơi để tiết kiệm năng lượng. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạt được mục tiêu tổng thể của Dự án là hướng tới việc giảm mức năng lượng tiêu thụ và giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các ngành công nghiệp Việt Nam, đồng thời đóng góp vào mục tiêu toàn cầu là giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Tiếp nối Đợt đào tạo lần 1 của Chương trình được tổ chức vào tháng 3/2018, Đợt đào tạo lần 2 này là nhằm tăng cường củng cố các kiến thức và kỹ năng của chuyên gia trong nước về việc đánh giá hiệu suất năng của nồi hơi công nghiệp và nhận dạng các cơ hội/giải pháp cải thiện hiệu suất nồi hơi thông qua việc thực hành đo đạc và thu thập dữ liệu tại hiện trường của một doanh nghiệp công nghiệp. Sau Đợt đào tạo này, các học viên có thể:

  • Hiểu biết sâu về các đặc tính kỹ thuật của các bộ cảm biến đo ghi, thiết bị đo cầm tay và các phần mềm đánh giá tối ưu hóa năng lượng của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ; thực hành khởi động/lập chương trình cho các bộ cảm biến đo ghi và chuẩn bị các cụ dụng cầm tay để tiến hành đánh giá tại hiện trường.
  • Tiến hành thu thập số liệu sẵn có tại hiện trường và sử dụng các dụng cụ/bộ cảm biến đo ghi để thu thập các số liệu cần thiết cho việc đánh giá hiệu suất nồi hơi tại doanh nghiệp công nghiệp lựa chọn.
  • Tiến hành xử lý số liệu thu thập được và phân tích đánh giá hiệu suất nồi hơi công nghiệp và nhận dạng các cơ hội/giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nồi hơi tại doanh nghiệp công nghiệp lựa chọn.

Khóa đào tạo đã có sự tham gia của 31 chuyên gia đến từ các công ty tư vấn TKNL, Trung tâm Kiểm định Công nghiệp và các công ty chế tạo/ phân phối nồi hơi và 12 cán bộ quản lý NL/quản lý phân xưởng nồi hơi đến từ 8 doanh nghiệp công nghiệp. Việc kết hợp này sẽ tạo điều kiện cho các chuyên gia có thể kết nối/hợp tác với doanh nghiệp tiến hành việc khảo sát/đánh giá hiệu suất nồi hơi của các DN, những DN có mong muốn thực hiện các giải pháp cải thiện hiệu suất nồi hơi để TKNL.

Giảng viên chính của khóa đào tạo là ông Riyaz Papar – Chuyên gia năng lượng quốc tế của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và ông Nguyễn Xuân Quang thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ban Quản Lý Dự Án.