Hướng dẫn tiếp cận một số nguồn vốn khả thi và ưu đãi thuế cho dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng (DAĐTTKNL)

Các doanh nghiệp công nghiệp có kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng hoặc thay thế thiết bị/công nghệ sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo (ví dụ như thay thế lò hơi đốt nhiên liệu than, dầu, khí gas sang đốt nhiên liệu sinh khối) có thể tiếp cận 02 nguồn vốn khả thi nhất hiện nay. Đó là Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (QBVMT VN) và Chương trình cho vay của Dự án “Tiết kiệm năng lương cho ngành công nghiệp Việt Nam” (VEEIE) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Sau đây là phần hướng dẫn các bước tiếp cận 2 nguồn vốn này và các ưu đãi về thuế cho DAĐTTKNL.

1 Hướng dẫn tiếp cận QBVMT VN

1.1 Hình thức hỗ trợ

DNCN có thể tiếp cận 2 loại hình hỗ trợ từ QBVMT VN khi thực hiện DAĐTTKNL thuộc dạng đầu tư lò hơi sinh khối (tức dự án sử dụng năng lượng tái tạo), hoặc DAĐTTKNL của cơ sở được nhận nhãn sinh thái, hoặc đầu tư sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường được nhận nhãn Xanh do BTNMT cấp:

 • Cho vay ưu đãi:
  • Nguyên tắc quy định lãi suất cho vay hàng năm chung là bằng 50% lãi suất cơ bản nhà nước quy định (năm 2019 là 2,6% đối với các dự án thuộc danh mục ưu tiên hoặc có bảo lãnh của ngân hàng và 3,6% cho các dự án còn lại) và cố định trong suốt thời gian vay đầu tư (tối đa lên đến 10 năm), thời gian ân hạn 2 năm. Nợ quá hạn thì lãi suất sẽ bằng 150% nợ trong hạn;
  • Mức vay tối đa cho 1 dự án lên đến 50 tỷ đồng (5% vốn điều lệ QBVMT VN) nhưng tối đa là 70% tổng vốn đầu tư cho dự án, mức cho vay một chủ đầu tư không vượt quá 10% vốn điều lệ của QBVMT VN, được trả nợ trước hạn;
  • Mức vay vốn tối đa chỉ bằng 70% giá trị tài sản thế chấp. Nếu bảo lãnh bằng tiền của NHTM hoặc sổ tiết kiệm thì được vay 100% mức bảo lãnh.
 • Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 2,4% /năm thực hiện từ năm 2018.

Mức lãi suất cho vay và mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được Hội đồng quản lý QBVMT VN ban hành quyết định hàng năm. Trong trường hợp, khi DN muốn xin hỗ trợ và thấy QBVMT VN chưa ban hành lãi suất ưu đãi của năm đó, thì mức lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được  thực hiện theo Quyết định của năm trước đó.

1.2 Các loại dự án được hỗ trợ

Các dự án “Đầu tư vào công nghệ thân thiện môi trường, sản phẩm thân thiện môi trường và năng lượng tái tạo[1] phù hợp với tiêu chí hỗ trợ, cụ thể là đầu tư vào các loại dự án sau

 • Dự án sử dụng năng lượng tái tạo như nồi hơi sinh khối hay sản xuất sản phẩm TKNL hoặc nồi hơi hiệu suất cao thì cần được BTNMT gắn nhãn Xanh để trở thành sản phẩm thân thiện với môi trường;
 • Dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc dịch vụ của các cơ sở kinh doanh thân thiện môi trường được BTNMT chứng nhận là Nhãn sinh thái Việt Nam;
 • Nếu Dự án TKNL bao gồm cả sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới và các giải pháp xử lý chất thải, xử lý nước thải thì khả năng nhận hỗ trợ sẽ cao hơn vì phù hợp với nhiều lĩnh vực trong Danh mục ưu tiên của Quỹ.

1.3 Quy trình cho vay ưu đãi

 Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn

Sau khi DNCN có ý tưởng DAĐTTKNL, DN vào trang website của QBVMT VN https://www.vepf.vn sau đó vào thư mục “Hỗ trợ khách hàng” và tải tài liệu hướng dẫn hồ sơ vay vốn về để chuẩn bị hồ sơ vay vốn.

 • Hướng dẫn hồ sơ vay vốn chi tiết;
 • Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ QBVMT VN.

Theo đó Hướng dẫn việc cho vay với LS ưu đãi, hỗ trợ LS sau đầu tư là quy định của QBVMT VN về các điện kiện cho vay và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

DN cần có các hồ sơ sau (hồ sơ càng đầy đủ chi tiết càng tốt nhưng tối thiểu bao gồm các văn bản được trình bày dưới đây) để gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến đến địa chỉ được ghi trong Bước 3.


Để tiếp tục theo dõi văn bản hướng dẫn, quý doanh nghiệp vui lòng tải bản đầy đủ tại đường link dưới đây:

http://iee-vietnam.com/document-cat/tai-chinh/

Ban Quản Lý Dự Án.