Hội thảo về Nâng cao nhận thức về sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng 2019

Trong bối cảnh nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng đang từng bước chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam, nhằm mục đích tuyên truyền và nâng cao nhận thức về lợi ích kinh tế và môi trường của việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng của các cá nhân, chuyên gia tư vấn năng lượng, tổ chức và doanh nghiệp công nghiệp liên quan, Hội thảo “Nâng cao nhận thức về sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng” trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” của Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã được tổ chức trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2019, lần lượt tại các tỉnh là Tây Ninh, Phú Thọ và Nam Định.

Tham dự hội thảo gồm có đại diện đến từ các cơ quan quản lý cấp địa phương (Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công thương), các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng nồi hơi tại địa phương và các chuyên gia tư vấn năng lượng trong nước.

Hội thảo có mục đích là:

  • Nâng cao nhận thức của cán bộ doanh nghiệp công nghiệp, các chuyên gia tư vấn và công ty cung cấp dịch vụ năng lượng cũng như các nhà phân phối nồi hơi về tối ưu hóa hệ thống hơi, đặc biệt tập trung vào hiệu suất năng lượng của nồi hơi (khu vực sản xuất hơi);
  • Tuyên truyền/thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) vào các hoạt động của dự án, bao gồm cả các khóa đào tạo chuyên sâu về đánh giá hiệu suất nồi hơi và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng; và thúc đẩy các DNCN thực hiện các giải pháp cải thiện hiệu suất năng lượng của nồi hơi công nghiệp;
  • Thu nhận thông tin phản hồi về thực trạng nồi hơi đang vận hành, các vấn đề về hiệu quả, rào cản và thiếu sót, bao gồm cả việc thiết kế và sản xuất nồi hơi hiệu quả năng lượng (HQNL) mới tại Việt Nam.

Thông qua các thông tin và kiến thức truyền tải tại hội thảo, các cán bộ quản lý năng lượng tại DNCN và chuyên gia có thể nhận ra các lợi ích kinh tế và môi trường của việc sử dụng và vận hành nồi hơi cũng như thấy rằng các biện pháp sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng rất đa đạng, có những giải pháp rất đơn giản như thay đổi tập quán vận hành là có thể tiết kiệm được một lượng năng lượng đáng kế và cũng có những giải pháp cần đầu tư thiết bị và áp dụng kiến thức…

Vì lợi ích của chính doanh nghiệp và đảm bảo việc tuân thủ các qui định của Luật Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả, Ban Quản lý dự án hy vọng các DNCN tích cực tham gia vào các hoạt động hoạt động của dự án và áp dụng các kiến thức này để thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi của DN một cách hiệu quả nhất, góp phần tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Ban Quản Lý Dự Án.