Thảo luận 1

TCVN 8630:2010 – Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử đang thiếu phương pháp đánh giá hiệu suất lò hơi theo cân bằng nghịch – còn gọi là phương pháp gián tiếp

Ý kiến của bạn về 02 tiêu chuẩn quốc gia sau:

  1. TCVN 7704:2007 – Nồi hơi – Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt và sửa chữa;
  2. TCVN 8630:2010 – Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi tới BQLDA nồi hơi HQNL, email: eeboilervn@gmail.com