Diễn đàn

Thảo luận 1

TCVN 8630:2010 – Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử đang thiếu phương pháp đánh giá hiệu suất lò hơi theo cân bằng nghịch – còn gọi là phương pháp gián tiếp