Tin tức

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án lần thứ ba

Cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ ba của Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” đã được tổ chức tại Trụ sở Bộ Công Thương,…