Giải pháp công nghệ

Cơ hội tối ưu hóa đồng phát nhiệt điện

Hơi nước được sản xuất trong các nhà máy công nghiệp chủ yếu để cung cấp nhiệt cho các quá trình công nghệ. Tuy nhiên, hơi nước cũng có thể dùng để tạo ra điện hoặc để quay các thiết…

Các cơ hội tối ưu hóa thu hồi nước ngưng

Phần này tập trung vào lĩnh vực thu hồi nước ngưng, các cơ hội tối ưu hóa và thực hiện cách thức thực hành tốt nhất trong một hệ thống hơi nước công nghiệp. 1.Tổng quan Sau khi hơi nước…