CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP – UNIDO

Dự án Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam

Dự án bao gồm qua ba hợp phần nhằm xóa bỏ các rào cản được nhận dạng để thúc đẩy sản xuất/chế tạo nồi hơi hiệu quả năng lượng (HQNL) và sử dụng nồi hơi HQNL tại các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) Việt Nam. Các can thiệp của Dự án sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cả hai phía người sử dụng và nhà cung cấp trên thị trường nồi hơi HQNL trong nước thông qua các chính sách và quy định về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi, xây dựng năng lực cho các nhà chế tạo nồi hơi trong nước, người vận hành nồi hơi, các chuyên gia tư vấn và công ty cung cấp dịch vụ năng lượng cũng như các nhà phân phối nồi hơi và tiếp cận các hỗ trợ tài chính. Dự án được Bộ Công Thương phối hợp cùng Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) triển khai thực hiện từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2019…

Xem thêm

Tin tức